Op 2 februari 2022 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Sociale leer van de Kerk’. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, voor gelovigen en geïnteresseerden en voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

Waarover gaat de sociale leer?
De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk. In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen. Besproken worden:

  • de basisbegrippen van de sociale leer
  • hoe de sociale leer zich verhoudt tot de missionaire Kerk
  • uw eigen praktijk en de sociale leer
  • de sociale leer vertaald naar de plaats waar u staat

De eerste avond bestaat uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de kerk, het katholiek sociaal denken. De volgende vier avonden zullen gewijd zijn aan de relaties tussen de Sociale Leer van de Kerk met resp. de missionaire Kerk, Caritas, armoede en onderwijs.

Plaats en tijd: H. Michaëlkerk, Hooghout 67, Breda; alle avonden 19:30-21:30 uur.

Data en cursusleiders:

2 & 9 februari: drs. Ben Hartmann (directeur Sint Franciscuscentrum) en drs. Egbert Bornhijm (diaken, stafmedewerker vicariaten Bisdom Breda);
23 februari: dr. Vincent de Haas (diaken, bisschoppelijk gedelegeerde Caritas Bisdom Breda);

9 maart: drs. Marja Wittenbol (Stichting de Vonk voor maatschappelijke activering);
16 maart: Stan van Ommen MA (voormalig bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs Bisdom Breda, docent levensbeschouwing).

Inschrijven en kosten:
U kunt u inschrijven voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op de site van het Sint Franciscuscentrum Breda. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.