De Taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken organiseert op maandag 8 juli samen met NEMO in Amsterdam een tweetal workshops over duurzame biotechnologische toepassingen. De workshops gaan over de mogelijkheid op duurzame wijze gewassen te laten groeien met gebruikmaking van DNA aanpassing. De Taakgroep nodigt u uit om hieraan deel te nemen. We vinden het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over deze ethisch geladen onderwerpen. Vinden wij, vanuit christelijk perspectief, de aanpassing van DNA een goede manier om duurzame productie van gewassen te realiseren?  Voor meer informatie, klik hier.