Op 8 december 2020 riep paus Franciscus het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen. De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. Eerdere bijeenkomsten waren op 25 februari 2021 (o.l.v. vicaris Paul Verbeek over de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige) en op 21 april 2021 (o.l.v. zuster Anima Christi).

Petra Mergaerts werkt sinds 2009 als pastoraal werkster in Roosendaal en sinds 1 mei jl. ook in de H. Bernardus van Clairveauxparochie en de Immanuelparochie. Ze promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op de wordingsgeschiedenis van het vak liturgie aan de katholieke theologische opleidingen in Nederland in de periode van 1900-1967. Zij deed dit aan de hand van zes portretten van liturgisten. Zij publiceerde verschillende artikelen in Tijdschrift voor Liturgie en Vieren.

De Roosendaalse Sint Jozefkerk bezit verschillende muurschilderingen en beelden van Sint Jozef. Van 10 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 is er in deze kerk een speciale tentoonstelling rond de verschillende gedaanten van Sint Jozef. Rondom deze tentoonstelling worden eveneens een aantal activiteiten georganiseerd, waarover Petra zal vertellen. Petra Mergaerts is nauw betrokken bij de organisatie van deze expositie en deze activiteiten. 

Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Datum en tijd: Woensdag 22 september, 20:00 – 21:15 uur.

Deelname: er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum

Deelnemers ontvangen na hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.