Organisatie

Dagelijks bestuur

Ds. R.H. Knijff: voorzitter (Protestants)

Mw. R. van Oorschot – van Overveld: secretaris (RK)

Dhr. W. Brekelmans: penningmeester (RK)

 

Vergadering

Apostolisch Genootschap Breda:                                         Voorganger H. Tiemersma

Doopsgezinde Gemeente Breda:                                          Mw. M.M.M. Phaff – Schaap

Evangelische kerk Jefta:                                                        Voorganger H. van der Meulen

Leger des Heils:                                                                       Mw. L. Geelkerken

Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters:   Priester Josef Sikora

Protestantse gemeente Breda:                                              Ds. T.O.F. van Prooijen

Protestantse gemeente Breda:                                             Ds. S. van Meggelen

Protestantse gemeente Breda:                                             Dhr. G.J. van Dooren

Protestantse gemeente Breda:                                             Ds. A. Heringa

Protestantse gemeente Breda:                                             Dhr. J.V. Witter

Protestantse gemeente Ginneken:                                     Mw. I. Beks

Remonstrantse gemeente Breda:                                       Mw. J.W. van Dorp

Rooms katholiek Groot Breda1):                                        Pastor. B. Hendriksen

Rooms katholiek Groot Breda1):                                        Pastor. P. Derks

 1)Bestaande uit: de parochie van de Heilige Augustinus, de parochie van de Heilige Familie, de parochie Breda-Centrum en de parochie van de Heilige Maria Magdalena.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag van de Raad, over 2018, vindt u door hier te klikken.

Contactverzoek:

10 + 11 =